Om

Foreningen Christiania TV er stiftet den 30. August 2005.

(Christiania TV’s CVR#: 32928358)

Det er foreningens formål at formidle og skabe et åbent og nuanceret alternativ til den herskende mediekultur.

Christiania TV ønsker at være en aktiv del i Christianias kulturliv og søger at skabe nye rammer for udfoldelse og adgang til mediet. Christiania TV søger også at være en platform for andre lignende alternative fællesskaber – i respekt for Moder Jord med kærlighed, solidaritet, fleksibilitet og balance.

Foreningen ønsker, ved oplysende virksomhed og debat, at skabe dialoger mellem mennesker på tværs af etniske, alders- og klassebestemte forskelle, og at bane vej for ukendte kunstnere og alternative måder at leve og tænke på. (Uddrag af Christiania TV’s vedtægter)

I forbindelse med den nye medieaftale er antallet af sendetider blevet sat ned i alle regioner – i  region Hovedstaden er antallet sat ned til 11. Det betyder at mange af lokal tv-stationerne,  eller ikke-kommercielle tv-stationer som det nu hedder, vil forsvinde. Nogle har indgået et samarbejde med andre tv-stationer i håb om derved at opnå en sendetid. Det har Christiania TV også.

Christiania TV har i forbindelse med ansøgningsprocessen indgået et samarbejde med Christianshavns Kvarter, i håb om derved at stå stærkere.

–  DET GJORDE VI!!! VI STOD STÆRKERE OG VI FIK SENDETID som 1 af de 11 ikke-kommercielle tv-stationer der nu sender på Kanal Hovedstaden. Det tager vi alvorligt, og er derfor trukket i arbejdstøjet for at gøre Christiania TV/ Christianshavns Kvarter endnu bedre.