Om

Foreningen Christiania TV er stiftet den 30. August 2005.

Det er foreningens formål at formidle og skabe et åbent og nuanceret alternativ til den herskende mediekultur.

Christiania TV ønsker at være en aktiv del i Christianias kulturliv og søger at skabe nye rammer for udfoldelse og adgang til mediet. Christiania TV søger også at være en platform for andre lignende alternative fællesskaber – i respekt for Moder Jord med kærlighed, solidaritet, fleksibilitet og balance.

Foreningen ønsker, ved oplysende virksomhed og debat, at skabe dialoger mellem mennesker på tværs af etniske, alders- og klassebestemte forskelle, og at bane vej for ukendte kunstnere og alternative måder at leve og tænke på. (Uddrag af Christiania TV’s vedtægter)

                                    .  .  .

Christiania TV starter med at sende fra Kanal Hovedstaden fra d. 1, maj 2014.  

Vore sendetider:

Tirsdag: 07:00-09:00

Torsdag: 02:00 – 06:00

Torsdag: 08:00 – 10:00

Fredag: 22:00 – 00:00

Søndag 09:00 – 10:00 og 21:00 – 22:00

Hvis du ikke når at se ugens programmer så kan du se/gense dem på vores Kanal Hovedstaden

                                    .  .  .

I forbindelse med den nye medieaftale er antallet af sendetider blevet sat ned i alle regioner – i  region Hovedstaden er antallet sat ned til 11. Det betyder at mange af lokal tv-stationerne,  eller ikke-kommercielle tv-stationer som det nu hedder, vil forsvinde. Nogle har indgået et samarbejde med andre tv-stationer i håb om derved at opnå en sendetid. Det har Christiania TV også.

Christiania TV har i forbindelse med ansøgningsprocessen indgået et samarbejde med Christianshavns Kvarter, i håb om derved at stå stærkere.

–  DET GJORDE VI!!! VI STOD STÆRKERE OG VI FIK SENDETID som 1 af de 11 ikke-kommercielle tv-stationer der nu sender på Kanal Hovedstaden. Det tager vi alvorligt, og er derfor trukket i arbejdstøjet for at gøre Christiania TV/ Christianshavns Kvarter endnu bedre.

 

                                    .  .  .

REDAKTIONSANSVARLIG

 

Produktionsgruppen består af flere redaktionsansvarlige, som skiftest til at have ugens ansvar for program og sending.

Vi tilstræber os at have premiere om fredagen og genudsender henover ugen.

 

Johnny Slabiak

Thomas Graack