Økoredaktionen . . .

I programmerne skildres det unikke naturområde, voldområdet, som Christiania er anlagt på. Her bor tusindvis af fugle heriblandt af sjældne arter som Isfugle, Gøg, Fuglekonge og Grønbenet Rørhøne. I samarbejde med foreningen, Christianias Vilde Natur, en forening til beskyttelse af de vilde arter på Christiania, laver redaktionen programmer om artsbeskyttelse, samklang mellem natur, mennesker og bolig, naturpleje og generel information til lokalområdet om voldområdets natur, heriblandt hvilke hensyn man som menneske skal tage overfor en både mangfoldig, følsom og velbesøgt bybiotop.

Udsendelserne kan ses her . . .

                                  .  .  .