Naturen & Dyrene

 

København har en naturperle midt i byen: fristaden Christiania. Igennem fem årtier har beboerne udviklet et alternativ til det købehavnske bymiljø, med det formål at leve i pagt med den omkringliggende flora og fauna. Christianitter og gæster fra nær og fjern har været med til at sætte præg på udviklingen i dette, som i lokale folkemunde, kaldes Reservatet. Ligesom indianerne vil leve i pagt med naturen er det en af grundværdierne for Christiania. Man kan bl.a. opleve biotoperne Blå Karamel og Bjørnekloen, hvor voldgravene vedligeholdes til stor glæde for padder og fugle. Husene langs søbredden på den anden side af volden og på Dysseområderne over vandet, ligger i spredte enklaver eller enkelthuse, med svaner, blishøns, lappedykkere og ænder ynglende i nabolaget. Der er en chance for eksotiske oplevelser tager man en morgenvandring langs Christiania’s store sø.

Udover det rige fugleliv, med over 100 arter, har Christiania en yderst varieret flora, specielt hvad angår de mange træer i skov og by. Der er over 100 forskellige sorter, en del frugttræer og mange eksotiske træer, som har slået rod i Christiania siden de glade 70’ere.  Træerne vokser næsten ind i himlen og urter og græsser florerer flittigt. Her er også ræve, pindsvin, tudser, vandsalamander og sommerfugle m.m.
Træerne vokser næsten ind i himlen og urter og græsser florerer flittigt.

natur(1)

Christiania bliver brugt af mange forskellige mennesker. Det store naturområde i kombination med de mange kulturtilbud gør området enestående, overraskende og spændende. Nutidens fortravlede mennesker kan i høj grad slappe af og give slip og få sig en på opleveren. Det er medicin for sjælen. Det er dog også en udfordring for fristaden. En opgave, der tages godt hånd om af Gartnergruppen, Maskinhallens skraldemænd og Genbrugspladsen. Der er jævnligt oprydning og renovering i områderne i form af kollektive aktionsdage, hvor beboere og aktivister hjælpes ad. Christiania er kendt for sin iver og stædighed når det kommer til, at bibeholde den frie og vilde natur i området.

Naturen er en del af Christiania’s sjæl. Inspirationen til at forstå mennesket midt i naturen kommer fra øst og vest; fra det høje Tibet til de vidstrakte prærier, hvor bøflerne strejfer rundt. Christiania er en smeltedigel for “grønne” idéer, der skåner naturen omkring os, bl.a. multtoiletter og sivpissoirer.

Igennem årene har Christiania TV haft mindre arbejdsgrupper, bl.a. “Økoredaktionen”, som dokumenterer begivenheder omhandlende det unikke naturområde og laver mindre dokumentarprogrammer om fuglene og utallige andre emner. Vi har ingen central struktur i redaktionen, udover det faste Redaktionsmøde, torsdage kl. 19, hvor man kommer med sine idéer til projekter. Det redaktionelle arbejde går ud på, at researche, finde inspirationer og lave aftaler med folk, der kan interviewes.  Projekterne kan være både enkeltstående, jævnlige nyhedsindslag eller føljetoner.

Christiania TV har arbejdet sammen med forskellige foreninger, der værner om naturen i og omkring Christiania, bl.a. Christiania’s Frie Natur og Pirathavnen, samt Christiania’s Kulturforening og Agenda 21

 

 .  .  .