Ole Lykke Christiania plakater2

Gallopperiets maj-udstilling er plakater. Gamle Christiania plakater fra Christianias nyetablerede arkiv. Klaus Klovn snakker her med Ole Lykke, Arkivar, om udstillingen.
Vist på Christiania TV d. 17. maj 2011.Skriv et svar