2011 april 4 Orienteringsmøde1 SES

SES orienterer Christiania om planerne. Her: ‘Christiania har valget mellem 2 løsninger’; ‘Hvis fællesskabet ikke træffer en beslutning inden 2. maj’; ‘Christiania køber hovedparten af bygningerne’; ‘Køber er f.x. en fond eller en andelsboligforening’; ‘Salgspriser i den bymæssige del – delområde I’; Salgspriser ved volden – delområde II; Vist første gang d. 19. april 2011.Skriv et svar