2011 april 4 Orienteringsmøde2 SES

SES orienterer Christiania om planerne. Her: ‘Vigtige vilkår for køb af bygningerne’; ‘Tre eksempler på udgiftsniveauer ved køb’; ‘(Rosenhuset (beboelse, udstykket grund)’; ‘Den Grønne Hal (erhverv, lejet grund)’; ‘Børnehuset (sociale/ kulturelle formål, lejet grund)’; ‘Lejevilkår for beboere på Volden (begge løsninger)’ Vist første gang d. 19. april 2011.Skriv et svar