2011 april 4 Orienteringsmøde3 SES

SES orienterer Christiania om planerne. Her: ‘Boligtildeling skal være åben og gennemskuelig’; ‘Hvordan og hvornår gennemføres køb’; ‘2007-aftalen i hovedtræk’. Vist første gang d. 19. april 2011.Skriv et svar