2011 april 4 Orienteringsmøde4 SES

SES orienterer Christiania om planerne. Her: ‘Tilskuddet i 2007-aftalen er reduceret som følge af manglende indtægter fra Realdania’; ‘Huslejeniveauet i 2007-aftalen efter istandsættelse’; ‘Forhold der gælder for begge løsninger’; ‘Nybyggeri på Christianiaområdet’. Vist første gang d. 19. april 2011.Skriv et svar