2011 april 4 Orienteringsmøde5 SES

SES orienterer Christiania om planerne. Her: ‘SES foreslår en aftale om husene på Volden’; Husk tllbagemelding inden 2. maj’. Vist første gang d. 19. april 2011.Skriv et svar